Oferta

 • czesne miesięczne – 900zł (kwota nie obejmuje zajęć dodatkowych spoza szkoły)
 • wpisowe płatne jednorazowo 700zł
 • liczebność klasy maksymalnie 15 osób
 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego
 • terapia integracji sensorycznej
 • język angielski (5 godzin tygodniowo)
 • język polski rozszerzony
 • zajęcia ruchowe
 • opieka pielęgniarki
 • warsztaty językowe z obcokrajowcami
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia sportowe z trenerem
 • świetlica
 • żywienie
Menu