Oferta

Ofertę naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży szkolnej (klasy I-VIII):

 • czesne miesięczne – 700zł (obejmuje całokształt edukacyjno-dydaktyczny, zajęcia dodatkowe, pomoc psychologiczno- pedagogiczną według potrzeb, 2 posiłki)
 • wpisowe płatne jednorazowo 700zł
 • liczebność klasy maksymalnie 10-12 osób
 • język angielski (5 godzin tygodniowo)
 • nauka drugiego języka nowożytnego
 • opieka psychologa i pedagoga szkolnego
 • opieka pielęgniarki
 • zajęcia na basenie
 • szachy
 • warsztaty językowe z obcokrajowcami
 • gimnastyka korekcyjna
 • terapia integracji sensorycznej
 • zajęcia sportowe z trenerem
 • świetlica
 • biblioteka
 • sala rekreacyjna
 • żywienie
Menu