Zasady rekrutacji

  1. Rekrutację prowadzimy cały rok.
  2. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci będące absolwentami Słonecznego Przedszkola bądź posiadające rodzeństwo w którejś z naszych placówek.
  3. Przed przyjęciem dziecka do szkoły obowiązuje spotkanie z rodzicami i dzieckiem w przyjaznej, domowej atmosferze.
  4. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego jest możliwe w miarę dostępności miejsc.
  5. Proces rekrutacyjny jest bezpłatny.
  6. Proszę o pobranie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ oraz o dostarczenie osobiście do placówki.

Plan dnia

07.30 – 08.15 Schodzenie się dzieci
08.15 – 08.40 Śniadanie
08.40 – 09.25 Język angielski
09.35 – 12.30 Edukacja wczesnoszkolna z zachowaniem przerw i przerwą na zupę
12.30 – 14.00 Realizacja zajęć dodatkowych / Zabawy na świeżym powietrzu
14.00 – 14.20 Obiad (drugie danie)
14.20 – 15.15 Popołudniowy moduł dydaktyczny: Szachy / TUSy / Zabawy na świeżym powietrzu / Gry matematyczno-logiczne / Indywidualne zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze / Biblioteka / Zabawy literacko-teatralne / Zajęcia plastyczno-techniczne
15.15 – 15.30 Podwieczorek
15.30 – 16.30 Czas dowolny dzieci, rozchodzenie się dzieci do domu

Dodatkowe zajęcia

Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne od pracy Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

  • 24.12.2020
  • 04.05.2021
  • 04.06.2021
Menu